Strony www urzędów miasta

Strony www

Strony www

Współcześnie praktycznie każda firma prywatna, pragnąca rozwijać się oraz pozyskiwać nowych klientów, zmuszona jest do prowadzenia działań o charakterze marketingowym. Dotyczy to każdej branży oraz każdego rodzaju i formy działalności gospodarczej. Ale sytuacja dotyczy nie tylko firm prywatnych. Inne osoby prawne, w tym np. urzędy miasta, także muszą „reklamować”, tzn. promować się w pewien sposób. A ponieważ ogromna część działań marketingowych odbywa się współcześnie w internecie, każdy urząd miasta powinien posiadać i prowadzić własną stronę internetową. Nie tylko w celach propagatorskich, ale także czysto informacyjnych.

Strony www urzędów miast różnią się nieco od typowych stron internetowych. Podstawowa różnica polega na tym, że w tym przypadku najważniejsze jest, aby czytelnik – interesant odnalazł potrzebne informacje. Szata graficzna liczy się nieco mniej, choć nie znaczy to, że należy tę sferę zaniedbywać. Ważne jest także, aby strony www urzędów miasta były przejrzyste, a treści tam zawarte – posortowane logicznie i łatwe do odnalezienia.

Jeśli chodzi o konkrety, informacje zawarte na stronie internetowej urzędu miasta to takie kwestie jak godziny otwarcia urzędu, zakres kompetencji, sprawy do załatwienia w urzędzie, potrzebne dokumenty do załatwienia poszczególnych spraw, dane i formularze kontaktowe, informacje o ofertach pracy, kierownictwo i personel, itp. Wszystkie te informacje mogą okazać się niezbędne dla kogoś, kto jest zainteresowany załatwieniem danej sprawy w urzędzie miasta.

Ponadto też Strony www urzędów miasta powinny posiadać informacje o samym mieście. Tutaj w szczególności wskazać należy liczbę mieszkańców miasta, jego wskaźniki ekonomiczne, różnorodne statystyki, ważne akcje, przedsięwzięcia i uroczystości organizowane w mieście, historia miasta, najważniejsze osoby z nim związane, itp.

Na stronie internetowej nie powinno także zabraknąć zdjęć i innych multimediów, dzięki którym czytelnik może poznać miasto lepiej. Urząd miasta powinien zadbać, aby wszystko było jak najlepiej zaprojektowane.